M4-Logo-WhiteBG-profil

M4 Teamtrening

Prosess som hjelper planteren og teamet de første 2-3 årene i oppstarten.

Vår visjon ...

... er å se en multipliserende menighetsplantingsbevegelse i Norge. M4 erkjenner at når vi står sammen som Kristi kropp har vi mulighet til å se nasjonen fylt med levende celler, grupper og menigheter av troende, inn i alle geografiske områder, etniske og kulturelle grupper i nasjonen.
Vår drøm er å se Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder.

Close up top view of young business people putting their hands together. Stack of hands. Unity and teamwork concept.

Neste M4 Teamprosess starter 09.-10. Januar 2021

M4 bygger på det vil kaller menighetsplantingens ABC:
Avklaringssamtale (assessment), Basistrening og Mentoring.
Det vi kaller Basistrening er selve kjernen i M4.

Det gir ikke bare undervisning, men planteren og teamet blir en del av et unikt miljø for læring og utvikling i de to første årene av plantingsfasen. Innholdet i dette prosessverktøyet har blitt utviklet gjennom 30 år med erfaring fra menighetsplanting i en norsk-europeisk kontekst.

M4 kommer fra 4 M'er: Master, Mission, Multiplication og Movement, og bygger på misjonsbefalingen i Matteus 28:18-20.

Programmet ser omtrent sånn ut:
M4 prosessen går fra januar 2021 til september 2022. Vi samles til to helgesamlinger i året (sept/jan), fra lørdag kl. 12.30 til søndag kl. 14.00 på Sole Gjestegård i Noresund. Hver samling fokuserer på en av M'ene i M4, og det medfølger forberedelsesstoff på video, eller bok.
I tillegg har hvert team en mentor som følger dem opp mellom samlingene.

M4 prosessen er målrettet: på hver samling utarbeider hvert team en tydelig handlingsplan for de neste seks månedene.

Kontakt:
Hvis du er interessert i å vite mer om M4 eller har et team som ønsker å bli en del av neste M4-prosess, ta kontakt med:

John Torjus Eriksen (IMF)
Mobil: ‭990 45 506‬
E-mail: jteriksen@gmail.com

Hvem står bak?

De som er involvert i M4 i Norge står sammen med 15 kirkesamfunn og organisasjoner om å se 400 nye multipliserende menigheter plantes innen 2025 og trene 4000 teammedlemmer i plantningene.

M4 er ett av verktøyene som hjelper nye plantinger å lykkes, slik at alle folk i Norge skal bli berørt av Guds rike, gjennom sterke og sunne fellesskap som formidler evangeliet om frelse for alle folk. Vi vil arbeide side ved side med ledere og menighetsplantere fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Vi vil skape møteplasser for gjensidig læring, gi visjon og trening for å fullføre oppdraget.

M4 Norge kan bidra til en god start for nye plantinger gjennom å tilby velprøvde verktøy

Vi tror at alle kan være med å plante menighet, men ikke alle har det som kreves for å lede en ny planting.

Avklaringsamtale

Avklaringssamtale

Avklaringssamtalen er et verktøy som hjelper med å identifisere hvem som har gode forutsetninger for å lykkes med å lede en menighetsplanting. 

Basistrening

Basistrening

Etter avklaringssamtalen, er det viktig å avklare hvem som utgjør teamet i plantingen. Teamet består ideelt sett av 5-7 personer. Dette teamet skal være med på basistreningen, som er fire helgesamlinger over to år

mentoring-illustrasjon

Mentoring

Å plante menighet er et privilegie for oss, men kan også være hardt og tidkrevende arbeid. Vi anser derfor mentoring som svært viktig. 

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.